PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji

STAN NA DZIEŃ 20.05.22, GODZINY W PROGRAMIE MOGĄ ULEC NIEZNACZNEJ ZMIANIE.

 POBIERZ PROGRAM W FORMACIE PDF

Program ramowy

SOBOTA, 4 CZERWCA  NIEDZIELA, 5 CZERWCA

10:00 – 11:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 – 13:30

WYKŁADY

11:00 – 16:00

WYKŁADY

14:10 – 15:30

WARSZTATY

16:00 – 19:20

WARSZTATY

Program warsztatów

SZANOWNI PAŃSTWO!

W PRZYPADKU CHĘCI ZAPISÓW NA WARSZTATY JUŻ PO OPŁACENIU UCZESTNICTWA BARDZO PROSIMY O TAKĄ INFORMACJĘ DROGĄ MAILOWĄ: KONIECZNA@INSPIRECONGRESS.PL LUB BIURO@INSPIRECONGRESS.PL 

W TREŚCI MAILA PROSIMY O ZAWARCIE INFORMACJI:
– IMIĘ I NAZWISKO
– NAZWY WYBRANYCH WARSZTATÓW
– NUMER TELEFONU

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE WARSZTATAMI, ICH GODZINY W PROGRAMIE MOGĄ ULEC ZMIANIE DO DNIA KONFERENCJI. DOKŁADNY HARMONOGRAM BĘDZIE DOSTĘPNY W RECEPCJI KONFERENCYJNEJ W DNIACH OBRAD. 

04 CZERWCA

GODZINA WARSZTAT
16:0016:40

dr n. med. Agnieszka Rosa
dr n. o zdr. Joanna Surowińska

ZABURZENIA POSTURALNE A WZROKOWE – DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

Attilio Cadorin
International Sales Director
in LOOK made in Italia

CARE EYE AND WELLBEING WITH LOOKKINO

16:40 – 17:20

dr hab. n. hum. prof. ucz. Małgorzata Walkiewicz – Krutak

WCZESNE SYMPTOMY ZABURZEŃ WIDZENIA U MAŁYCH DZIECI ORAZ ZNACZENIE WCZESNEJ STYMULACJI WZROKU

Attilio Cadorin
International Sales Director
in LOOK made in Italia

CARE EYE AND WELLBEING WITH LOOKKINO

17:20 – 17:40 PRZERWA
17:40 – 18:20

Magdalena Zarębska-Lindner

DIAGNOSTYKA ORTOPTYCZNA ZESPOŁÓW LITEROWYCH

*warsztaty tylko dla ortoptystów i okulistów

18:40 – 19:20

dr n. med Agnieszka Rosa

ROZWÓJ WIDZENIA U DZIECKA W ASPEKCIE SENSOMOTORYCZNYM

EYECARE AND WELLBEING WITH LOOKKINO
Zapisy nie obowiązują, wstęp wolny!
PROWADZĄCY: Attilio Cadorin- International Sales Director in LOOK made in Italia
www.lookocchiali.it

EN
Conceived, designed and made 100% in Italy by LOOK – made in Italia, the LOOKKINO glasses meet precise technical and aesthetic requirements, with the aim of satisfying children’s needs in terms of quality materials, safety and image.
We choose non-toxic and eco-compatible materials and the entire production cycle reflects high standards of quality. This means strict control over every production phase and the observance of specific standards.
LOOKKINO glasses comply with the regulations of the 93/42/CEE directive that apply for CLASS 1 medical devices, adopted in Italy under Legislative Decree no. 47 dated February 24 1997 and subsequent amendments; they also observe the requirements of the ISO 12870:2016 standard, regarding the construction of safe, protrusion-free frames.
LOOKKINO glasses are thus child-friendly and conceived in line with strong ethical and functional values, are designed following precise rules of ergonomics of use and adapt to the physiognomy of a child’s face, thanks to exclusive technologies conceived for bettering the life of children.
Choosing a LOOKKINO frame for our children is the guarantee of a responsible purchase.

PL
Wymyślone, zaprojektowane i wykonane w 100% we Włoszech przez LOOK – made in Italia, okulary LOOKKINO spełniają precyzyjne wymagania techniczne i estetyczne, aby zaspokoić potrzeby dzieci w zakresie jakości materiałów, bezpieczeństwa i wizerunku.
Wybieramy materiały nietoksyczne i hipoalergiczne, a cały cykl produkcyjny odzwierciedla wysokie standardy jakości.
Oznacza to ścisłą kontrolę każdego etapu produkcji i przestrzeganie precyzyjnych norm.
Wszystkie nasze ramy są zgodne z obowiązującymi przepisami dla wyrobów medycznych klasy I dyrektywy 93/42/EWG, wdrożonej we Włoszech dekretem legislacyjnym nr 46 z dnia 24 lutego 1997 r. z późniejszymi zmianami; spełniają one również wymagania normy ISO 12870:2016, dotyczącej konstrukcji bezpiecznych ram bez wypukłości.
Okulary LOOKKINO są przyjazne dzieciom, stworzone w oparciu o silne wartości etyczne i funkcjonalne. Zostały zaprojektowane zgodnie z precyzyjnymi zasadami ergonomii użytkowania i dostosowują się do fizjonomii twarzy dziecka, dzięki ekskluzywnym technologiom zaprojektowanym z myślą o poprawie jakości życia dzieci.
Wybór ramki LOOKKINO dla naszych dzieci jest gwarancją odpowiedzialnego zakupu.

 

05 CZERWCA

GODZINA WARSZTAT WARSZTAT
14:10 – 14:50

Magdalena Zarębska-Lindner

DIAGNOSTYKA ORTOPTYCZNA ZESPOŁÓW LITEROWYCH

*warsztaty tylko dla ortoptystów i okulistów

mgr inż. Jarosław Suda

ZASTOSOWANIE FILTRÓW MEDYCZNYCH W OCHRONIE NARZĄDU WZROKU DZIECI I DOROSŁYCH

14:50 – 15:30

mgr Ewa Witowska-Jeleń

DIAGNOSTYKA ORTOPTYCZNA MAŁYCH DZIECI I NIEMOWLĄT

*warsztaty tylko dla ortoptystów i okulistów

dr n. med Agnieszka Rosa

ROZWÓJ WIDZENIA U DZIECKA W ASPEKCIE SENSOMOTORYCZNYM

 

Biuro Organizacji Konferencji:

InspireCongress sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław

tel.: +48 (71) 780 90 52
biuro@inspirecongress.pl
www.inspirecongress.pl